Katalog poslovnih poklona 2020/2021

Više od 40 pomno probranih izvornih hrvatskih delicija, 18 vrhunskih eno-gastro poklona.
Murvica
81,00 kn +pdv
Mulo
89,00 kn +pdv
Stončica
128,00 kn +pdv
Ražanj
132,00 kn +pdv
Pločica
133,00 kn +pdv
Oštro
152,00 kn +pdv
Grebeni
176,00 kn +pdv
Grujica
179,00 kn +pdv
Peneda
188,00 kn +pdv
Jadrija
196,00 kn +pdv
Porer
225,00 kn +pdv
Zaglav
249,00 kn +pdv
Marlera
252,00 kn +pdv
Struga
262,00 kn +pdv
Host
282,00 kn +pdv
Tajer
396,00 kn +pdv
Palagruža
412,00 kn +pdv
Savudrija
609,00 kn +pdv